რა არის კეილოგერი? (keylogger)

keylogger

keylogger (კეილოგერი) წარმოადგენს მავნე პროგრამის სახეობას რომელსაც შეუძლია შეაგროვოს კონფიდენციალური ინფორმაცია, მომხმარებლის მიერ კლავიატურაზე აკრეფილი პირადი მონაცემები, პაროლები, საკრედიტო ბარათის ნომრები, კოდები და ა.შ. შემდგომ ეს ინფორმაცია ეგზავნება მესამე პირს და გამოიყენება სხვადასხვა კიბერ დანაშაულის განსახორციელებლად. შედეგად მომხმარებელმა შესაძლოა დაკარგოს პირადი ინფორმაცია ან თუნდაც ფულადი სახსრები. ასევე მომხმარებლის კომპიუტერი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა კიბერ შეტევის ან კიბერ დანაშაულის განსახორციელებლად, როგორიცაა სპამის დაგზავნა, ინტერნეტში ანონიმური წვდომა, სხვის კომპიუტერში უნებართვო შეღწევა, რაც ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით და ისევ და ისევ ვირუსების და მავნე პროგრამების გავრცელება.

About The Author

Mr.Mamuka

Fuck Google ask me

6 Comments

Leave a Reply