კატეგორია: IT ისტორია

ინტერნეტის ისტორია

ინტერნეტის ისტორია

როგორც ალბათ ხვდებით მსოფლიო ქსელი სახელად ინტერნეტი, როგორც მას ახლა ვიცნობთ, კაცობრიობას ერთ დღეში არ წარუდგა სრული ჩამოყალიბებული სახით! გავიდა 30 წელიწადზე მეტი მის შემდეგ რაც შეიქმნა ურთიერთ დამაკავშირებელი ქსელები, მანამდე კი არსებობდა ლოკალური ქსელები ორგანიზაციებს შორის. არავის აზრადაც არ მოსდიოდა ლოკალური ქსელების ერთმანეთთან გაერთიანება.

ელ-ფოსტის ისტორია

ელ-ფოსტის ისტორია

ელ-ფოსტის არსებობის 34-ე წელი დაიწყო, წარმოგიდგენიათ ის დრო როდესაც ელექტრონული ფოსტა არ არსებობდა?? თუ ვერ წარმოგიდგენიათ გაგიმხელთ, რომ ეს პერიოდი 1970 წლამდე იყო! სხვადასხვა კომპიუტერული ქსელების განვითარებით, მათი ერთმანეთში გაერთიანებით, შესაძლებელი და აუცილებელი გახდა ინფორმაციის მიმოცვლა, აი სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ელ-ფოსტის თეორიებს. რა თქმა უნდა ავიდან ყველა ასეთი პრივილეგირებული არ იყო,

საიდან დაიწყო კომპიუტერების ერა

საიდან დაიწყო კომპიუტერების ერა

კომპიუტერების ჩამოყალიბების თეორიის საუკუნედ ითვლება მე-18 საუკუნე! რატომ ასე ადრეულ ხანებში?? და თან რა უნდოდა მაშინ კომპიუტერებს?? ნუ დაგავიწყდებათ, რომ კომპიუტერი მხოლოდ და მხოლოდ მანქანაა, რომელიც მათემატიკურ ამოცანებს ხსნის! ტყუილა არ ეძახოდნენ მას ყოფილ საბჭოთა კავშირში: ”ელექტრო გამომთვლელი მოწყობილება”! ამ უხეში და უსახური სახელის უკან იმალება მთელი არსი კომპიუტერის დანიშნულები და მისი შესაძლებლობისა!