გახსნა
  • არა ამჯერად არანაირ ხაკერობას არ განვიხილავთ! საქმე გვაქვს სტანდარტულ პროცედურასთან. ანუ ხდება სტანდარტულ ...

    არა ამჯერად არანაირ ხაკერობას არ განვიხილავთ! საქმე გვაქვს სტანდარტულ პროცედურასთან. ანუ ხდება სტანდარტული სიტუაცია როდესაც მომხმარებელს თავისი პროფილის პაროლი არ ახსოვს, მცდელობა ათასჯერ დამთავრდეს უ ...

    Read more